By using our site, you consent to the use of cookies that help us deliver better services.

Sheet Metal

Oplechovanie izolácií

Oplechovanie izolácií

V prípade, že je nutné akékoľvek izolácie chrániť proti mechanického zaťaženiu ako aj vonkajším vplyvom, či zabezpečiť ich hygienickú nezávadnosť, naša firma zabezpečí oplechovanie izolácií  pozinkovaným, hliníkovým alebo nerezovým plechom požadovanej hrúbky.

Výroba klampiarskych prvkov

Výroba klampiarskych prvkov

Zákazková výroba podľa individuálnych požiadaviek z pozinkovaného, hliníkového alebo nerezového plechu požadovaných hrúbok.