o násreferenciegalériakontakt

 

 

REFERENČNÉ STAVBY

TESCO POPRAD - chladové izolácie
TESCO PIEŠŤANY – chladové izolácie
TESCO TRENČÍN – tepelné izolácie a chladové izolácie
TESCO BREZNO – izolácie ÚK, TUV a studenej vody
TESCO PRIEVIDZA – chladové izolácie ÚK, TUV
PIVOVAR ŠARIŠ – tepelné a chladové izolácie
LIDL NEMŠOVÁ, centrálny sklad – izolácie ÚK
LIDL PREŠOV, centrálny sklad – izolácie ÚK, TUV a studenej vody
AUTOMOBILKA PEUGEOT TRNAVA- izolácie ÚK, TUV a studenej vody,
izolácia geberitu
AUTOMOBILKA HYUNDAI NOŠOVICE – izolácie geberitu, chladové izolácie.
izolácie nádrží
HEINEKEN PIVOVAR RIMAVSKÁ SOBOTA – izolácia CK tankov (nádrže)
CONTINENTAL ZVOLEN – izolácie TUV, teplej a studenej vody
HEINEKEN SLOVENSKO – izolácie rozvodov pary, chladové izolácie
/ PIVOVAR RIMAVSKÁ SOBOTA /
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO NITRA – izolácie 175 výmenníkových staníc
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO ŠAĽA - izolácie 126 výmenníkových staníc
BUSINESS CENTRUM EBC BRATISLAVA – chladové izolácie
HEINEKEN SLOVENSKO – tepelné a chladové izolácie
/ PIVOVAR MARTIN/
FERMAS SLOVENSKÁ ĽUPČA– tepelné a chladové izolácie
FIGARO BRATISLAVA - chladové izolácie
ŠTATNY METROLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA – tepelné izolácie technologických zariadení
HOECHST MARTIN - tepelné izolácie a izolácie vzduchotechniky
BIOTIKA SLOVENSKÁ ĽUPČA - chladové izolácie a izolácie vzduchotechniky
HYPERNOVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŚ - izolácie ÚK, TUV a studenej vody
INA SKALICA - chladové izolácie
TOWER MALACKY - chladové izolácie
EKOIL BIODIESEL ZOHOR - tepelné izolácie
GLYCONA OTROKOVICE /ČESKO/ - tepelné izolácie
POWOGAZ POZNAŇ /POLSKO/ - izolácie technologického zariadenia
THM PRIEVIDZA – 47 výmenníkových staníc – tepelné izolácie
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SVIT - 65 výmenníkových staníc – tepelné izolácie
MARTICO MARTIN - 83 výmenníkových staníc – tepelné izolácie
LIEHOVAR HNIEZDNE – izolácia pary
LIEHOVAR HUMENNÉ - tepelné izolácie
NESTLÉ PRIEVIDZA - tepelné a chladové izolácie
IKEA (SPARTAN) TRNAVA - tepelné izolácie
ALLIANZ BRATISLAVA - chladové izolácie
SLOVAKOFARMA HLOHOVEC - chladové izolácie a izolácie technológie
DOM SPRÁV MICHALOVCE – 12 plynových kotolní tepelnej izolácie
R.E.S. RUŽOMBEROK - 24 výmenníkových staníc – tepelné izolácie
KAUFLAND BRATISLAVA- izolácie ÚK
DALKIA SENEC - 2 plynové kotolne- tepelné izolácie
ZIPP SEREĎ - plynová kotolňa- tepelné izolácie
TAURIS MOJMÍROVCE - chladové izolácie
DALKIA POPRAD - 9 plynových kotolní - tepelné izolácie
CENTRÁLNY SKLAD KAUFLAND ILAVA - tepelné izolácie
CENTRÁLNY SKLAD LIDL NEMŠOVÁ - tepelné izolácie
REKONŠTRUKCIA RUŽOMBERSKÉHO TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA
-zaizolovanie tepelného napájača
-zaizolovanie 57 výmenníkových staníc
-zaizolovanie horúcovodného napájača
-zaizolovanie CVS
LAKTIS ŽILINA- zaizolovanie tankov na mlieko
HRINOVSKÁ MLIEKAREŇ - zaizolovanie tankov na mlieko
POLYFUNKČNÝ OBJEKT PRAHA – tepelné izolácie ÚK
INA SKALICA – tepelné izolácie ÚK, TUV a SV
ZIMNÝ ŠTADIÓN O. NEPELU BRATISLAVA - izolácie zdravotechniky
AUTOMOBILKA KIA ŽILINA - izolácie technologie
NÁKUP CENTRUM PALACE PARDUBICE - izolácie ÚK, chladenia VZT
RETRO BRATISLAVA - izolácie ÚK
RIVER PARKA BRATISLAVA - protihlukové izolácie
MLIEKAREŇ KLATOVY - izolácie technologie a nádrží
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO RIMAVSKÁ SOBOTA - 60 výmenníkových staníc - tepel. izolácie
EUROPA BANSKÁ BYSTRICA - izolácie zdravotechniky
TEPELNÉ ČERPADLÁ - viac ako 200ks izolácie – celé Slovensko
KON-RAD BRATISLAVA - chlad. izolácie a izolácie VZT
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO REVÚCA - 80 výmenníkových staníc – tepelné izolácie
CENTRUM MIRAGE ŽILINA - chladové izolácie
EVONIK FERMAS SLOV.ĽUPČA - technolog. zar. a potrubia – tepelné izolácie
PENAM OLOMOUC - izolácie ÚK a technológie
PENAM PREŠOV - izolácie ÚK a technológie
SLOVNAFT HRONSKÝ BEŇADIK - izolácie požiarnej vody
FAURECIA HLOHOVEC - chlad. izolácie
DALKIA BREZNO - izolácie kotolní
LETISKO BRATISLAVA - NOVÝ TERMINÁL - izolácie ÚK a strešných zvodov
ZIMNÝ ŠTADIÓN BRATISLAVA - rekonštrukcia, izolácie zdravotechniky, odpadov
a strešných zvodov
VÝMENNÍKOVÉ STANICE POVAŽSKÁ BYSTRICA - 64 výmenníkových staníc
EUROPA BANSKÁ BYSTRICA - izolácia zdravotechniky a strešných zvodov
PEKÁREŇ PENAM OLOMOUC (ČR) - izolácia kotolne
PEKÁREŇ PENAM PREŠOV - izolácia kotolne
PEKÁREŇ PENAM ZLÍN (ČR) - izolácia kotolne
HYZA TOPOĽČANY - izolácia kotolne
DALKIA BRATISLAVA - izolácia 24 ks kotolní v Petržalke
izolácia 8 ks kotolní v Dúbravke
TEPELNÝ NAPÁJAČ NIŽNÁ - izolácie s oplechovaním
TEPELNÝ NAPÁJAČ v BRATISLAVE
PRE BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. - izolácie s oplechovaním
CONTINENTAL MATADOR RUBBER PÚCHOV - izolácie technológie v miešarni
DALKIA POPRAD - izolácia kotolne
IT CENTRUM ORANGE BRATISLAVA - izolácie ÚK
MLIEKAREŇ KLATOVY (ČR) - izolácie technológie
NÁKUP CENTRUM OSTAVA (ČR) - izolácie ÚK a chladenia
VELUX PARTIZÁNKE - kotolne, rozvody ÚK, vody
AVION BRATISLAVA – 2 etapa, izolácie chladenia
ZIMNÝ ŠTADIÓN ČAŇA - izolácie chladenia
INA KYSUCE - izolácie VZT, chladenia a ÚK
BREZOVÁ pod BRADLOM - 2 KOTOLNE, izolácie
PRIOR ŽIAR NAD HRONOM - izolácie, kotolne
FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN - izolácie chladenia
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA B.BYSTRICA - izolácie chladenia a ÚK
KAUFLAND SENEC - izolácie kotolne
KAUFLAND BRATISLAVA - izolácie ÚK a vody
KAUFLAND PETRŽALKA - izolácie ÚK a vody
KAUFLAND TREBIŠOV - izolácie ÚK
KAUFLAND SEREĎ - izolácie kotolne
KAUFLAND MARTIN - izolácie ÚK a vody